Kontakt

CRIF Services Sp. z o.o.

ul. Lublańska 38
31-476 Kraków

Tel.: +48 12 291 55 60
Faks: +48 12 291 55 61
Email: biuro@deltavista.pl

Biuro Obsługi Klienta

Pon. – Pt.: 9:00-15:30
Tel.: +48 12 291 55 85
Email: bok.pl@crif.com

CRIF Services Sp. z o.o. | 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38 | Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000156341 | NIP: 5272400006 | Kapitał zakładowy 50.000 zł (wpłacony w całości)