SWI

 

Szczegółowa ocena zdolności kredytowej oraz skuteczna windykacja

CRIF przy współpracy z czołowymi przedstawicielami branży finansowej dostarcza platformę wymiany danych dla firm sektora finansowego oraz zarządzania wierzytelności.


Podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika.

Fundamentem rozwiązania są:

  • Informacje sektora zarządzania wierzytelnościami – bieżące zobowiązania znajdujące się w portfelach firm windykacyjnych,
  • Informacje sektora finansowego – aktualne dane kontaktowe dłużnika w tym: adres oraz telefon.

Korzyści:

Dla instytucji finansowych:

  • efektywna analiza zdolności kredytowej,
  • dane o zadłużeniu/windykacji potencjalnego kredytobiorcy
  • dostęp do unikalnych danych niedostępnych w Credit Check – Branżowa Wymiana Danych, BIGach, BIKu.

Dla sektora windykacyjnego:

  • aktualne dane teleadresowe od potencjalnego kredytobiorcy,
  • możliwość podjęcia dodatkowych czynności windykacyjnych na etapie polubownym.