Komunikat prasowy KIG po spotkaniu

Komunikat prasowy KIG po spotkaniu

logo-kig

Branża pożyczkowa buduje Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji

piątek, 18.09.2015
Wywiadownia gospodarcza Deltavista we współpracy z trzema firmami branży pożyczkowej oraz Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A.
opracowała i wdrożyła rozwiązanie systemowe, które umożliwia poufną wymianę informacji o wnioskach i pożyczkach. O możliwościach
rozszerzenia współpracy dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez KIG.
Funkcjonujący w Polsce system wymiany informacji gospodarczej i kredytowej, niezbędny do oceny zdolności finansowej i wiarygodności klienta
ubiegającego się o pożyczkę, w ocenie przedstawicieli branży jest niewystarczający. Konieczna staje się kompleksowa i dostępna dla wszystkich
graczy sektora finansowego informacja, korzystna zarówno dla pożyczkodawców jak i dla konsumentów. Zwiększy to konkurencyjność ofert, a więc
korzystnie wpłynie na ceny pożyczek oraz przyspieszy proces decyzyjny. Systematyzacja wymiany informacji stworzy też możliwości analizy rynku
oraz pomoże usunąć firmy działające nieuczciwie lub na szkodę konsumentów.
Rozwiązaniem jest Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI) –informatyczna platforma bank wymiany danych pomiędzy pożyczkodawcami
o historii składanych wniosków oraz udzielanych pożyczek opracowany przez firmę Deltavista i wdrożony wraz z trzema przedstawicielami branży
pożyczkowej: Provident Polska, Everest Finanse i TAKTO.
FWWI nie tworzy nowej bazy danych, lecz stanowi techniczną implementację wymiany informacji między jego użytkownikami, zapewniając przy
tym poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych – mówi Dariusz Szafrański, prezes Deltavista.
Dzięki takiej konstrukcji systemu pożyczkodawcy mogą traktować rozwiązanie jako sposób na pozyskanie istotnych danych z sektora i jako
komplementarne do innych źródło danych, jakimi są BIG-i z informacją gospodarczą z różnych działów gospodarki, czy BIK z informacją bankową.
Stworzona przez Delatavistę platforma może przyczynić się do poprawy oceny ryzyka kredytowego i wiarygodności płatniczej, wzbogacając go o
dodatkowe parametry, m.in. wskaźniki prawdopodobieństwa wyłudzeń – mówi Agnieszka Durlik-Khouri, Ekspert z Krajowej Izby Gospodarczej, która
9 września zorganizowała konferencję dla firm pożyczkowych. Jako KIG jesteśmy przekonani, że rozwiązanie systemowe Deltavista, które
skutecznie jest wykorzystywane na dojrzałych rynkach DACH (Szwajcaria, Austria, Niemcy), może realnie przyczynić się do usprawnienia
współpracy pomiędzy pożyczkodawcami, co będzie korzystne zarówno dla ich biznesu, jak również dla konsumentów – dodaje.
Spotkanie w KIG inicjatorów FWWI oraz firm z branży pożyczkowej było okazją do dyskusji nad optymalizacją systemu wymiany oraz poznaniem
technicznych rozwiązań, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy firmami udzielającymi pożyczek. Organizatorzy liczą, że w niedługim czasie
do FWWI przystąpią następne firmy. Rozwiązanie otwiera także możliwość wymiany danych w przyszłości z innymi sektorami takimi jak
telekomunikacja, firmy windykacyjne, ubezpieczeniowe.
Z majowego raportu KPF „Sektor firm pożyczkowych w Polsce” wynika, że w 2014 r. sektor pozabankowy udzielił pożyczek ponad 1,4 mln osób.
Biorąc pod uwage, że w tej chwili w FWWI dostępna jest informacja o blisko 1 milionie pożyczkobiorców z ich historią kredytową z ostatnich 3 lat
oznacza to, że już na starcie nasze rozwiązanie oferuje najbardziej kompletne i aktualne branżowe źródło wiedzy – podsumowuje Dariusz
Szafrański.