Kontakt

 

CRIF Sp. z o.o.

ul. Lublańska 34
31-476 Kraków

Tel.: +48 12 291 55 60
Faks: +48 12 291 55 61
Email: info.pl@crif.com

Biuro Obsługi Klienta

Pon. – Pt.: 9:00-15:30
Tel.: +48 12 291 55 85
Email: bok.pl@crif.com

Inspektor Ochrony Danych

E-mail: dpo@crif.com

CRIF Sp. z o.o. | 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34 | Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000185908 | NIP: 5251556766 | Kapitał zakładowy 3.163.500,00 zł (wpłacony w całości).