O rozwiązaniu

Szczegółowa ocena zdolności kredytowej oraz ochrona antyfraudowa.

CRIF przy współpracy z czołowymi przedstawicielami branży pożyczkowej oraz Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dostarczając rozwiązanie systemowe do poufnej wymiany informacji o wnioskach i pożyczkach. Rozwiązanie nie tworzy nowej bazy danych, lecz stanowi techniczną implementację wymiany informacji między jego uczestnikami zapewniając przy tym poufność i bezpieczeństwo danych.


Z poziomu systemu dostępna jest informacja o ponad 2,5 mln pożyczkobiorców z ich pełną historią kredytową sięgającą do 3 lat wstecz. Proponowane rozwiązanie stanowi zatem najbardziej kompletne i aktualne branżowe źródło danych z informacją o ponad 85% klientów.

Fundamentem rozwiązania są następujące moduły:

  • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, skupiające informację gospodarczą – zarówno pozytywną i negatywną z branży w jednym BIG-u.
  • Moduł pożyczkowy – Ten rodzaj danych rozszerza wymianę opartą na KBIG o dane wychodzące poza definicję informacji gospodarczej, takie jak ilość i wartość pożyczek, czy opóźnienia w spłacie krótsze niż 60 dni itp.
  • Moduł antyfraudowy – który weryfikuje na bieżąco wszystkie wnioski o pożyczki od Uczestników i dostarcza danych, które pomagają ocenić prawdopodobieństwo czy dany wniosek nie jest próbą wyłudzenia pożyczki. Informacja taka rozbudowuje wiedzę o wnioskodawcy, uzyskaną z KBIG i modułu pożyczkowego, o ocenę wariantów powtórzeń danych zawartych w przesyłanych wnioskach w określonych przedziałach czasu.

Dodatkowo wykorzystując ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie standaryzacji i normalizacji adresów CRIF wprowadza standard znormalizowanych  i ujednoliconych baz danych adresowych Uczestników systemu, a wraz z tym jeszcze lepszą wymianę danych i jakość rozwiązania.

Uwzględniając fakt, że Uczestnicy rozwiązania przez cały czas pozostają właścicielami swoich danych oraz, że  jest to rozwiązanie dedykowane branży mamy pewność, że rozwój platformy będzie opierać się nie tylko o potrzeby Uczestników, ale też w oparciu o najlepsze praktyki stosowane na rynku.

Przy współpracy w ramach dwóch grup: Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI) oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP) poprzez zastosowanie zasady wzajemności mamy gwarancję, że każdy wniosek, pożyczka czy też informacja gospodarcza mają odzwierciedlenie w danych systemu.

Przedsięwzięcie patronatem objęła Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (dawniej Związek Firm Pożyczkowych), a także Fundacja Rozwoju Ryku Finansowego, reprezentujący większość rynku internetowych instytucji pożyczkowych, uznając je za nowe, ważne narzędzie do dalszej poprawy jakości portfela kredytu konsumenckiego, generowanego przez instytucje pożyczkowe i przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia w Polsce.

                      

Wzorce stosowane w innych Państwach europejskich (np. Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Szwajcaria, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia) wskazują jednoznacznie, że kompleksowa i dostępna dla wszystkich graczy sektora finansowego informacja jest korzystna zarówno dla pożyczkodawców (np. mniejsza ekspozycja na ryzyko obniżająca koszty prowadzenia działalności) jak i dla pożyczkobiorcy (np. zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu czy tzw. spirali zadłużenia). Wymiana informacji w ramach całego sektora finansowego nie zmniejsza konkurencji, więc korzystnie wpływa na ceny oferowanych przez pożyczkodawców produktów oraz przyspiesza proces decyzyjny. Takie usystematyzowanie wymiany informacji daje również skuteczne narzędzia dla instytucji nadzorczych oraz pomaga usunąć z rynku firmy działające nieuczciwie lub na szkodę konsumentów.

Pozytywnie na temat rozwiązania wypowiadają się też przedstawiciele korzystających z niego instytucji pożyczkowych – „Credit Check to narzędzie technologiczne, które przynosi wymierne korzyści w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach pożyczkowych działających w modelu internetowym. Baza stała się integralną częścią dynamicznie rozwijającego się w Polsce i na świecie środowiska określanego mianem: financial technology (w skrócie fintech)” – mówi Adam Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Creamfinance Poland – jeden z uczestników bazy.

Zaangażowanie TAKTO w FWWI potwierdza, że jest to rozwiązanie przyszłościowe zarówno dla dużych jak i dla małych graczy rynkowych. To co łączy obie kategorie to idea odpowiedzialnego pożyczania i budowania podstaw do zdrowej konkurencji – i to gwarantuje FWWI. Dla TAKTO FWWI będzie rozwiązaniem głównym w perspektywie długoterminowej, ponieważ jest dedykowanym branży. Wszystkie inne wartościowe bazy będą istotnym uzupełnieniem. Decyzja wynika z kilku prostych przyczyn: branżowość rozwiązania, wielkość “bazy” na starcie, a także płaskie koszty, dzięki którym, bez obawy o wzrost kosztów operacyjnych, można rozwijać firmę, docierać do nowych rynków i klientów – wyjaśnia Aneta Borycka, Prezes TAKTO Sp. z o.o.

Kolejnym niezwykle istotnym aspektem jest kwestia odpowiedzialności i tworzenia jak najlepszych standardów na rynku. –Firmy, które dołączają do FWWI potwierdzają, że ich działalność faktycznie oparta jest na zasadach odpowiedzialnego pożyczenia. Mając dostęp do zgrupowanych w jednym miejscu unikalnych informacji z branży pożyczkowej lepiej chronią konsumentów przed spiralą zadłużenia, a jednocześnie ograniczają koszty udzielania pożyczek – mówi Marek Białkowski, Dyrektor Biura Ryzyka Kredytowego Provident Polska.

Istnienie Credit Check, to dowód na dojrzałość rynku pożyczkowego. CRIF dostarcza doskonałą, szytą na miarę architekturę i pomocną w decyzjach biznesowych analitykę, a uczestnicy współdzielą dane i współdecydują o dalszym rozwoju platformy. Zapewnia to mniejszą szkodowość portfeli i większą liczbę osób poprawnie spłacających pożyczki. Credit-Check to narzędzie dzięki któremu hasło “odpowiedzialne pożyczanie” jest czymś więcej niż tylko sloganem. Dziś trudno sobie wyobrazić inne działanie rynku. Związek rekomenduje korzystanie z bazy Credit-Check wszystkim swoim Członkom.  – mówi Jarosław Ryba, Prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.