Polityka cookies

Cookies

CRIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31 – 476 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185908, NIP: 5251556766 o kapitale zakładowym: 3.163.500,00  zł, wpłaconym w całości, zwana dalej CRIF, administrator danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, przedstawia następujące informacje dotyczące korzystania z plików cookies na niniejszej witrynie internetowej, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne, t. jedn. Dz. U. 2016.1489 z późn. zm.

Czym są pliki cookies?

Plik cookie to fragment tekstu, który serwis internetowy (np. witryna internetowa) wysyła do przeglądarki internetowej użytkownika, która automatycznie zapisuje go na komputerze użytkownika i automatycznie odsyła do serwera przy każdym kolejnym wejściu na witrynę. Każdy plik cookie zawiera inne dane, na przykład nazwę serwera, z którego pochodzi, identyfikator numeryczny itd. Pliki cookies mogą pozostać w systemie na czas trwania sesji (tzn. do momentu zamknięcia przeglądarki wykorzystywanej do nawigacji na witrynie) lub na dłuższy czas, mogą też zawierać indywidualny identyfikator. Niemal wszystkie przeglądarki internetowe mają w ustawieniach domyślnych automatyczną akceptację plików cookies. W przypadku każdej przeglądarki internetowej możliwe jest jednak blokowanie lub usuwanie plików cookies (więcej informacji w części niniejszego dokumentu pod tytułem „W jaki sposób włączać, wyłączać i usuwać pliki cookies”). Należy jednak pamiętać, że wyłączanie lub usuwanie plików cookies może negatywnie wpłynąć na optymalne użytkowanie niektórych obszarów witryny lub korzystanie z usług wymagających uwierzytelniania.
Rodzaje plików cookies stosowanych przez CRIF

Niniejsza witryna wykorzystuje następujące kategorie plików cookies:
– Techniczne: techniczne pliki cookies to takie, które są wykorzystywane wyłącznie do celów przesyłania komunikatu przez sieć komunikacji elektronicznej lub też – jeśli to naprawdę konieczne – dla dostawcy usług informacyjnych w celu realizacji usługi wyraźnie zamówionej przez podmiot subskrybujący lub użytkownika. Tę kategorię można podzielić na: dotyczące nawigacji lub sesji, które zapewniają nawigację i korzystanie z witryny w trybie normalnym, analityczne, traktowane jako techniczne pliki cookies, jeśli są wykorzystywane bezpośrednio przez zarządzającego witryną w celu zbierania łącznej informacji na temat liczby użytkowników oraz sposobu, w jaki korzystają z witryny, a także dotyczące funkcjonalności, umożliwiające użytkownikowi nawigację w oparciu o szereg wybranych kryteriów w celu poprawy jakości usługi dostarczanej użytkownikowi.
– służące tworzeniu profilu: wykorzystywanie do śledzenia sposobu, w jaki użytkownik nawiguje w sieci oraz tworzenia profilu użytkownika zawierającego jego gusta, przyzwyczajenia i wybory, jakich dokonuje. Na podstawie tych plików cookies możliwe jest wysyłanie komunikatów reklamowych na komputer użytkownika, zgodnych z wykazywanymi przez niego preferencjami.
– cookie podmiotów trzecich: pochodzące z innej strony internetowej aniżeli aktualnie odwiedzana przez użytkownika. W czasie nawigowania po stronie, użytkownik może otrzymać również pliki cookie wysłane z innych stron internetowych lub serwerów internetowych (zwanych dalej “podmiotami trzecimi”), które mogą zawierać pewne elementy (w tym na przykład obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron z innych domen) obecne na stronie odwiedzanej przez użytkownika.
Linki do plików cookie podmiotów trzecich

Tematyka i używanie cookie przez podmioty trzecie są przedmiotem poszczególnych polityk prywatności. Aby zapewnić większą transparentność i pewność adresy stron internetowych odnoszących się do różnych informacji oraz metod zarządzania plikami cookie są wskazane niżej.

Nazwa pliku cookieCelDostawcaLink 
Doubleclick.net:
_drt_
Te pliki cookie są używane do poprawy działań reklamowych. Te pliki cookie umożliwiają Doubleclick poprowadzenie uzytkownika poprzez naszą stronę internetową i wszelkie inne strony internetowe, które używają te konkretne pliki cookie. To poprowadzenie umożliwia Doubleclick zbudowanie szczegółowego obrazu zainteresowań użytkownika i jego zwyczajów przeglądania stron w celu eksponowania reklam, które jak wierzymy będą dla niego interesujące. Googlehttp://www.google.com/
intl/pl/policies/privacy/
Google Analytics:
_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga, _gat, _dc, _gtm
Te pliki cookie są używane do stopniowego ulepszania niniejszej strony poprzez umożliwienie wglądu w to w jaki sposób różne części strony są używane i w jaki sposób użytkownicy reagują na stronie. Informacje zbierane są anonimowo i do celów statystycznych. Googlehttp://www.google.com/
intl/pl/policies/privacy/
Weborama:
affiche_w,_afs, wbo_temps_reel, wousq, wousq_sess, _adp_ret_TGP,_adpc, _adpe, _adpp, and _advcrea
Te pliki cookie są używane do poprawy funkcji reklamowych. Te pliki cookie umożliwiają Weborama poprowadzenie użytkownika poprzez naszą stronę i jakąkolwiek inną stronę, używającą poszczególnych plików cookie. To poprowadzenie umożliwia Weborama stworzenie szczegółowego obrazu zainteresowań użytkownika I jego zwyczajów przeglądania stron w celu eksponowania reklam, które jak wierzymy będą dla niego interesujące. Weboramahttp://www.weborama.com/   e-privacy/our-commitment/

W jaki sposób włączać, wyłączać i usuwać pliki cookies

Niemal wszystkie przeglądarki internetowe mają w ustawieniach domyślnych automatyczną akceptację plików cookies. Mogą one być ograniczane lub blokowane w ustawieniach przeglądarki. Jeśli nie życzą Państwo sobie, aby konkretne pliki cookies były zapisywane na Państwa komputerze, należy tak ustawić przeglądarkę, aby otrzymywali Państwo powiadomienie zanim dany plik cookie zostanie zapisany. Mogą Państwo również ustawić przeglądarkę, aby odrzucane były wszystkie pliki cookies lub tylko pliki cookies osób trzecich. Mogą Państwo również usunąć wszystkie pliki cookies, które już znajdują się w systemie. Należy podkreślić, że konieczne jest wprowadzenie zmian indywidualnie dla każdej przeglądarki i każdego komputera. Jeśli zablokują Państwo zapisywanie plików cookies, nie będziemy w stanie zagwarantować Państwu prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Niektóre funkcjonalności mogą być wówczas niedostępne, a przeglądanie niektórych witryn może stać się niemożliwe. Ponadto, zablokowanie plików cookies nie oznacza zablokowania wyświetlania reklam. W przypadku zablokowania plików cookies nie będą one dobrane na podstawie Państwa zainteresowań i będą przesyłane częściej. Każda przeglądarka wymaga innego sposobu zmiany ustawień. Jeśli to konieczne, należy skorzystać z instrukcji przeglądarki w celu wprowadzenia odpowiednich ustawień.