Przedstawienie FWWI w otwartej debacie w siedzibie KIG

Przedstawienie FWWI w otwartej debacie w siedzibie KIG

W dniu 9 września 2015 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą poświęcone FWWI – branżowemu rozwiązaniu współdzielenia danych. Celem spotkania była dyskusja o potrzebach  instytucji pożyczkowych w zakresie dostępu do informacji pomagających lepiej oceniać zdolność kredytową konsumentów, a tym samym zmniejszać ryzyko strat w związku z zawieraniem złych umów czy wyłudzeniami.

Na spotkaniu została przedstawiona funkcjonalność FWWI, która stała się efektem trwających kilkanaście miesięcy prac wiodących instytucji pożyczkowych takich jak Provident Polska, Everest Finanse oraz TakTO Finanse oraz wywiadowni gospodarczej Deltavista – dostawcy rozwiązania.

FWWI-PoufnaWymianaDanych