PWK

CRIF wraz z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej i przy współpracy z czołowymi przedstawicielami branży leasingowej oraz faktoringowej dostarcza platformę wymiany danych o historii transakcji –  Platforma Weryfikacji Klienta (PWK).

Głównym założeniem platformy jest wzmocnienie procesu oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej podmiotów oraz analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom.

FUNDAMENTY ROZWIĄZANIA 

Informacje sektora finansowego – historia płatnicza, w tym pożyczki, transakcje leasingowe oraz faktoringowe.

ISTOTNE ZAŁOŻENIA dla sektora pożyczkowego, leasingowego i faktoringowego:

1. Zapytanie poprzez NIP lub PESEL

2. Dostęp do historii:

  • zobowiązań podmiotów wobec Uczestników PWK, związanych umowami cywilnoprawnymi
  • transakcji pożyczkowych, leasingowych i faktoringowych klienta
  • wniosków o zawarcie umów cywilnoprawnych składanych Uczestnikom PWK

3. Analiza i agregacja wniosków – wymiana danych dla wniosków zawierających NIP lub PESEL.

Rozwiązanie zakłada, iż Uczestnicy będą deponować historię transakcji w prywatnych, odseparowanych zbiorach danych w obrębie infrastruktury CRIF. Dostęp do danych zapewniony jest w oparciu o zgody od Klienta udzielane w procesie składania wniosku.

Platforma zakłada poufne współdzielenie danych: 

  • określone grono uczestników
  • najwyższe standardy bezpieczeństwa.

 

SCHEMAT PRZEPŁYWU INFORMACJI

Inicjatywie patronują Polski Związek Instytucji Pożyczkowych i Polski Związek Faktorów.