SWI

Kompleksowe i aktualne bazy danych do zarządzania wierzytelnościami – Credit Check System Wymiany Informacji

 

Obecna sytuacja na rynku zarządzania wierzytelnościami (wysokie koszty sądowe, nowa ustawa o komornikach, ograniczenia z tytułu Covid-19) spowodowała, że główne działania firm windykacyjnych skupiły się na windykacji polubownej. Ten etap obejmuje przede wszystkim rozmowy telefoniczne, wysyłkę pism, SMSów i maili.

Skuteczność windykacji polubownej w dużej mierze zależy od danych kontaktowych jakie są w posiadaniu firmy zarządzającej. Im bardziej aktualne dane tym efektywność, czyli ściągalność jest wyższa.

Dlatego tak ważne są rozwiązania które pozwalają firmom windykacyjnym na pozyskanie aktualnych danych teleadresowych.

 

Bądź na bieżąco z informacjami o płatnościach i analizuj wypłacalność klientów

 

Kluczem do sprawnego kontrolowania finansów firmy jest między innymi szybki dostęp do aktualnych danych o bieżących i przyszłych płatnościach klientów, jak również informacje o zaległościach.

Crif wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży zarządzania wierzytelności i proponuje Credit Check -System Wymiany Informacji (SWI), którego podstawowym założeniem jest pozyskanie aktualnych danych kontaktowych do dłużnika.

Podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika.

CREDIT CHECK – System Wymiany Informacji (SWI) to najbardziej kompletne i aktualne źródło danych dotyczące klientów sektora finansowego oraz zarządzania wierzytelnościami.

 

FUNDAMENTY ROZWIĄZANIA 

 • Informacje sektora zarządzania wierzytelnościami – bieżące zobowiązania znajdujące się w portfelach firm windykacyjnych,
 • Informacje sektora finansowego – aktualne dane kontaktowe w tym: adres stacjonarny, adres e-mail oraz telefon.

 

KORZYŚCI

 • Dla instytucji finansowych
  • efektywna analiza zdolności kredytowej,
  • dane o zadłużeniu/windykacji potencjalnego kredytobiorcy,
  • dostęp do unikalnych danych niedostępnych w Credit Check Branżowa Wymiana Danych, BiGach, BiKu.
 • Dla sektora windykacyjnego:
  • aktualne dane teleadresowe od potencjalnych kredytobiorców,
  • możliwość podjęcia dodatkowych czynności windykacyjnych na etapie polubownym.

Uczestnicy rozwiązania

 

                                                                

Zapraszamy do kontaktu

Adam Adamczak – Pełnomocnik Zarządu ds. Klienta Strategicznego

tel: + 48 608 321 597 | e-mail: a.adamczak@crif.com | LinkedIn