Adam Dąbrowski (Creamfinance Poland)

22 Sie

Adam Dąbrowski (Creamfinance Poland)

Credit Check to narzędzie technologiczne, które przynosi wymierne korzyści w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach pożyczkowych działających w modelu internetowym. Baza stała się integralną częścią dynamicznie rozwijającego się w Polsce i na świecie środowiska określanego mianem: financial technology (w skrócie fintech)